PL EN

Diagnostyka aparatem DIACOM

RODZAJ DIAGNOSTYKI PROFILAKTYCZNEJ W XXI WIEKU
Trafnie postawiona diagnoza umożliwia skuteczne leczenie i wyleczenie. Współczesna medycyna dysponuje obecnie wieloma metodami i technikami diagnozowania. Pomagają one terapeucie szybko zweryfikować hipotetyczne, medyczne rozpoznanie bez narażania zdrowia pacjenta.
Aparat DIACOM LITE FREQ jest urządzeniem pomiarowo-informacyjnym najnowszej generacji, które ułatwia terapeucie ustalenie właściwego rozpoznania problemów zdrowotnych oraz ich przyczyn. DIACOM stanowi źródło dodatkowych informacji o stanie zdrowia pacjenta w ujęciu holistycznego modelu zdrowia.

W ZAKRESIE DIAGNOZY BADANIE APARATEM DIACOM UMOŻLIWIA:

• ocenę stanu energetycznego narządów i ich możliwości adaptacyjnych
• dokładną cyfrową ocenę stanu narządów: wątroby, trzustki, tarczycy,
   nerek, nadnerczy, serca i naczyń, narządów płciowych, jelit, żołądka,
   stawów, płuc i innych
• wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych (predyspozycji)
• rozpoznawanie przyczyn dolegliwości
• rozpoznawanie rodzaju, stopnia i tempa rozwoju choroby
• tropienie pasożytów, bakterii, wirusów oraz ocenę ich szkodliwości
• badanie alergenów
• biochemiczną analizę płynów ustrojowych

W ZAKRESIE LECZENIA I WSPOMAGANIA:

• indywidualny dobór suplementów diety
• wybór postępowania leczniczego i wspomagającego
• ocenę działania suplementów diety na organizm
• monitorowanie postępów leczenia w trakcie suplementacji
• wspieranie organizmu terapiami DIACOM

Badanie urządzeniem DIACOM LITE-FREQ jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym. Jest to badanie wieloetapowe , gdzie każdy etap: rejestracja, wywiad lekarski, skanowanie, stanowi istotny element dalszej analizy problemów zdrowotnych.

Badanie wykonuje terapeuta posiadający stosowny zawodowy certyfikat. Pacjent otrzymuje zalecenia-epikryzę z rozpoznaniem problemów oraz zaleceniami kuracji.

Diamostykę prowadzi, terapeutka JOANNA BREJECKA-PAMUNGKAS:

JOANNA BREJECKA-PAMUNGKAS jest dyplomowaną naturoterapeutką, diagnostą aparatów Diacom oraz Salvia, dietetykiem holistycznym, oraz refleksologiem.
Ukończyła studia magisterskie w prestiżowej uczelni medycyny naturalnej w Stanach Zjednoczonych, Clayton Collage of Natural Health, gdzie zgłębiała techniki tradycyjnej naturopatii. Brała także udział w licznych szkoleniach, uzyskując tytuł refleksologa w Academy of Anctient Refleksology, w seminariach Muscle Response Testing, diagnostyki aparatem Diacom oraz EAV Training. Ukończyła szkołę masażu, współpracuje z wieloma gabinetami terapii naturalnych, jest także ekspertem portalu dla rodziców borykających się z niepłodnością staraniowy.pl.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie trwania studiów współpracując z kilkoma gabinetami terapii naturalnych w Stanach Zjednoczonych, między innymi Natural Health Center oraz Holistic Body.
Współpraca ze znakomitymi lekarzami alternatywnymi była niezwykłym doświadczeniem poszerzającym zdobytą wiedzę, a świetne wyniki wdrażanych terapii stały się dla niej dodatkową motywacją.
W swojej pracy łączy ona różne metody medycyny naturalnej - jedynie holistyczne podejście, poprzez indywidualne dobranie terapii do potrzeb organizmu, daje właściwe oraz długotrwałe rezultaty.

wróć na górę strony